Menu Zavřeno

Zemědělství Horního Rakouska a jižních Čech

Představitelé Výstaviště České Budějovice, Ing. Mojmír Severin a Mgr. Ing. Zdeněk Volf, se 8. října 2020 sešli k příležitosti bilaterálního jednání v lineckém Landhausu s Maxem Hiegelsbergerem, hornorakouským zemským radou pro zemědělství.

V popředí tohoto setkání bylo téma „Evropa regionů a přeshraniční spolupráce mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami v oblasti zemědělství“.

Ze vzájemné spolupráce by měly profitovat zejména České Budějovice a hornorakouský Wels jako města pořádající zemědělské veletrhy. „Problémy v zemědělství a lesnictví jsou po většinou stejné,“ říká zemský rada Hiegelsberger. „České Budějovice zde mohou sloužit jako komunikační platforma mezi Rakouskem a Českou republikou,“ zdůraznil Ing. Severin, představitel Výstaviště České Budějovice. To pro rakouské podniky znamená další možnost, jak severní sousedské zemi prezentovat své výrobky a služby. „Rakouský konzulát České Budějovice zde může převzít spojovací funkci mezi oběma regiony,“ říká honorární konzul Mag. Oliver Christoph Jerney.

Foto: Bild Land OÖ
Web: Max Hiegelsberger