Menu Zavřeno

Honorární konzul

Mag. Oliver Christoph Jerney

Vážené dámy, vážení pánové,

ve své funkci honorárního konzula bych chtěl zejména podporovat kulturní a hospodářskou spolupráci, a prostřednictvím služeb konzulátu být k dispozici rakouským občanům. Chtěl bych rovněž posílit spolupráci se státními, regionálními a místními veřejnými institucemi.

Moji velkou srdeční záležitostí je samozřejmě německý jazyk – mnoho dceřinných společností v barvách rakouské vlajky hledá v jižních Čechách zaměstnance schopné komunikovat v němčině. Mohlo by se zdát, že v příhraničí Bavorska a Horního Rakouska by nemělo být obtížné najít zaměstnance, kteří plynule komunikují německy. Poptávka však bohužel převyšuje nabídku. K zájmu o němčinu by měli být motivování již žáci na základních školách – už tam je nutné probudit v dětech zájem o němčinu, jakožto cizí jazyk.

Můj první kontakt s Českou republikou (tehdy ještě s Československem), konkrétně pak s jižními Čechami, proběhl hned po pádu železné opony a po otevření hranic v prosinci roku 1989. Tehdy mi bylo 16 let a země našich severních sousedů mi připadala jako zcela jiný svět. Od té doby se toho událo hodně – po stránce ekonomické, kulturní i lidské. Vše, co k sobě náleží, se nyní zase shledalo.

Mag. Oliver Christoph Jerney nach der Wende in Budweis / Mag. Oliver Christoph Jerney po revoluci v Českých Budějovicích

Všechny dovednosti potřebné pro porozumění oběma národům jsem získal za posledních 20 let především aktivním budováním pomyslných mostů, které spojovaly obě země a regiony. To vše během mého profesního působení v České republice a předtím po dobu mého studia na univerzitě Johannes Kepler Universität v rakouském Linci.

Těším se na intenzivní výměnu informací a názorů v zájmů posílení vztahů mezi Rakouskem a
Českou republikou, mezi Horním Rakouskem a jižními Čechy.

Váš

Mag. Oliver Christoph Jerney