Menu Zavřeno

Statutární město České Budějovice


Založení Českých Budějovic na soutoku řek Vltavy a Malše bylo dílem krále Přemysla Otakara II. roku 1265. Město bylo obdařeno četnými výsadami a stalo se brzy křižovatkou obchodních cest spojujících Čechy s Podunajím. Rozlehlé čtvercové náměstí, nebývale široké ulice a výstavní domy svědčily o světském rozkvětu města, kdežto nejstarší stavba – dominikánský klášter poukazoval na církevní
hodnoty.

Hospodářský rozvoj v 19. století přineslo spojení koněspřežní železnicí s hornorakouským Lincem. Město se proslavilo mimo jiné výrobou piva a tužek.

Svůj význam si České Budějovice udržely dodnes. Se svými 100 tisíci obyvateli jsou největším městem a zároveň správním centrem jižních Čech.